CO JE OSMISMĚRKA

Vícesměrka je luštitelská úloha spočívající v hledání a vyškrtávání slov (v hádankářské terminologii tzv. „výrazů“) v obrazci.

Nejčastějším typem vícesměrky je osmisměrka, kdy výrazy se v obrazci vyškrtávají v osmi směrech (vodorovně zleva doprava i zprava doleva, svisle shora dolů i zdola nahoru a diagonálně ve čtyřech směrech).

Méně často se lze setkat i se čtyřsměrkami, šestisměrkami nebo šestnáctisměrkami.

Obrazec:

Obrazcem vícesměrky bývá nejčastěji obdélník. Používají se i tzv. figurální obrazce, typicky pokud mají nějakou souvislost s tajenkou (obrazec ve tvaru láhve, tajenkou je pointa vtipu o alkoholu) nebo oblastí vyškrtávaných výrazů (obrazec ve tvaru hradu, vyškrtávají se názvy hradů, tajenkou je název dalšího hradu).

Vyhledávané výrazy

Vyhledávané výrazy bývají nejčastěji uvedeny abecedně seřazeným výčtem vedle obrazce nebo obrázkovou legendou, méně častá bývá hádankářská nebo kvízová legenda, možné je uvést i jen souhrnnou informaci o vyhledávaných výrazech („pětipísmenná podstatná jména“, „názvy českých hradů“ apod.).

Tajenka

Cílem každé luštitelské úlohy je nalezení tajenky. Ve vícesměrkách ji nejčastěji tvoří nevyškrtaná písmena v obrazci, u tzv. doplňovacích vícesměrek písmena v prázdných vyznačených polích obrazce. Ve specializovaných časopisech lze nalézt i složitější umístění tajenky („tajenku tvoří písmena, která byla v obrazci zaměněna za písmeno S“, „po vyškrtání všech výrazů dosaďte na místa počátečních písmen výrazů po řádcích tuto řadu písmen (…), po sloupcích pak přečtete tajenku“ apod.).