Stroj nepracuje

Willougbyho zákon: Ak chceš niekomu ukázať, že stroj nepracuje, …tajnička má 12 písmen.

Lušti